Codepluggen

nederlandse_vlag

>> Codepluggen voor de Hytera MD785G en PD785G <<

>> volledig gericht op de Nederlandse DMR-gebruikers <<

(ontwikkeld door ON2PCO)

Op deze pagina tref je codepluggen aan voor de Hytera MD785G en PD785G. Downloaden van een codeplug (zip-formaat), is mogelijk door op de betreffende codeplug te klikken. De belangrijkste eigenschappen/functionaliteiten van deze codepluggen zijn verderop deze pagina te vinden. De codepluggen zijn standaard niet te gebruiken i.c.m. de Hytera MD785 en PD785-transceivers !

>>> Belangrijk : de codeplug voor de MD785G is na 18 november 2017 niet meer bijgewerkt <<<

Op HAMDigitaal.NL zijn nog andere codepluggen te vinden van o.a. PA3PM (Peter), PA3EHA (Carel) en PA3CQJ (Rutger). 

Codepluggen

De contactlijst is bijgewerkt tot en met : 31 oktober 2018.

Laatst toegevoegde / gewijzigde functionaliteiten

 • Instelling klok gewijzigd van UTC+2 naar UTC+1 i.v.m. intreden wintertijd 28 oktober 2018 … (28 oktober 2018).
 • Missed Call Indication (geactiveerd) : laat gemiste call zien en biedt de mogelijkheid middels het drukken van de PTT de afzender te contacteren … (14 oktober 2018).
 • Alert Call Tone (geactiveerd) : laat toon horen in het geval dat er op de reeds geprogrammeerde ‘alert’ TG’s (voorzien in de RX-groups list van de BM-repeaterkanalen) berichten binnenkomen … (14 oktober 2018).
 • Voice Buffer (geactiveerd) : handelt de voice-communicatie efficiënter af … (14 oktober 2018).
 • Out of Range Reminder (geactiveerd) : indien je buiten het bereik van de repeater bent, wordt de boodschap ‘Out of Range’ op het display getoond … (14 oktober 2018).
 • Call Location (geactiveerd) : indien het tegenstation de GPS-locatie(gegevens) meestuurt, dan zullen de coördinaten worden getoond. Het weergeven functioneert dus ook voor Hytera’s die geen GPS-voorziening aan boord hebben ! Heb je een Hytera-trx mèt GPS-voorziening, dan wordt tevens de afstand tussen jou en het tegenstation weergegeven … (14 oktober 2018).
 • Analoge repeater PI2NWK toegevoegd aan de zone Analoog Midden … (14 oktober 2018).
 • 1 extra TG toegevoegd aan de Zone OpenSPOT (ZODigi NL) … (4 augustus 2018).
 • Analoge repeater PI2WSN afgevoerd uit zone Analoog Noord, dit omdat deze repeater QRT is … (4 augustus 2018).
 • 4 extra TG’s toegevoegd aan de Zone OpenSPOT (Regio Keistad, Regio IJsselmond, Gelderland Midden en EmComm NL) … (11 juni 2018).

In de codeplug dien je de volgende zaken zelf in te vullen c.q. aan te passen alvorens deze naar de transceiver te schrijven :

 • Radio ID [Digital] -> dit is jouw eigen DMR-id (hier staat nu nog ‘2040000’).
 • Radio Alias -> dit zijn jouw eigen roepletters en voornaam (hier staat nu nog ‘callsign + naam’).

Benodigde firmware en CPS-software versies

 • Firmware : A9.00.04.405.iM (release : Oktober 2018).
 • CPS-software : V9.00.07.512.iM.EM5 (release : Oktober 2018).

Totaaloverzicht eigenschappen / functionaliteiten codepluggen

Nederlandse repeaters

 • Alle 26 DMR-repeaters in Nederland (BrandMeister-netwerk : 24 repeaters, DMR-MARC netwerk : 2 repeaters).
 • Elke DMR-repeater heeft zijn eigen zone en deze bevat alle noodzakelijke TG’s : BrandMeister -> TG-204 (Nederland), TG-9 (Lokaal), TG-2041 (Noord Nederland), TG-2042 (Midden Nederland), TG-2043 (Zuid Nederland), TG-2044 (Oost Nederland), TG-2045 (Nederland Techtalk), TG-20401 (Fusion : Hobbyscoop-NL room), TG-20494 (Fusion : YSF444), TG-922 (Nederlandstalig), TG-2061 (Noord België), TG-2062 (Zuid België), TG-92 (Europa), TG-91 (Worldwide), TG-907 (JOTA), TG-2049881 (D-Star : XRF088A) en TG-2049882 (D-Star : XRF088B). DMR-MARC -> TG-9 (Lokaal – TS1), TG-9 (Lokaal – TS2), TG-204 (Nederland – TS1), TG-204 (Nederland – TS2), TG-22 (Nederlandstalig), TG-13 (Engelstalig), TG-10 (Duitstalig), TG-20 (DL-OE-HB9), TG-2 (Europa), TG-1 (Wordwide) en TG-9990 (Echo/’Parrot’).
 • plaatje-indeling-dmr-zones-brandmeister-nl plaatje-indeling-dmr-zones-dmr-marc-nl
 • Elke zone heeft zijn eigen scanlist en deze bevat alle TG’s/kanalen van de betreffende zone.
 • Roaming voor alle DMR-repeaters waarbij BrandMeister en DMR-MARC elk hun eigen Roaminglijst hebben. Roaming staat standaard uit maar kan via de (ACC) ‘TK-long’-sneltoets (of via het menu) geactiveerd worden wanneer je afstemt op een willekeurig TG-204 (Nederland) kanaal. De transceiver onthoudt de status van de Roaming-functie (ingeschakeld resp. uitgeschakeld), ook nadat de transceiver is herstart.
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : Selected). Let op : in de openSPOT-kanalen is het RRS Revert Channel uitgeschakeld (None). DMR-MARC -> niet actief.
 • Alle Nederlandse analoge 70cm repeaters. Voor meer details, klik hier.

Belgische repeaters

 • Alle 31 DMR-repeaters in België (BrandMeister-netwerk) : elke provincie heeft zijn eigen zone met daarin diverse repeaters, voor elke repeater 4 kanalen : TG-9 (Lokaal), TG-2061 (Noord België), TG-2062 (Zuid België) en TG-204 (Nederland).
 • Plaatje - indeling DMR-zones - BRANDMEISTER BE
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : TS2). DMR-MARC -> n.v.t.

Luxemburgse repeaters

 • Alle 4 DMR-repeaters in Luxemburg (BrandMeister-netwerk), allen ondergebracht in één zone. Voor elke DMR-repeater zijn 7-kanalen voorzien : TG-9 (TS2 – Lokaal), TG-9 (TS1 – Lokaal Uitwijk), TG-8 (Regionaal), TG-270 (Luxemburg), TG-204 (Nederland), TG-92 (Europa) en TG-91 (Worldwide).
 • plaatje-indeling-dmr-zones-brandmeister-lx
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : TS2). DMR-MARC -> n.v.t.

Duitse repeaters

 • 16 Duitse DMR-repeaters in het Nederlands-Duitse grensgebied (BrandMeister-netwerk), allen ondergebracht in één zone. Voor elke DMR-repeater zijn 2 kanalen voorzien : TG-262 (Duitsland) en TG-9 (Lokaal).
 • plaatje-indeling-dmr-zones-brandmeister-dl
 • Radio Registration Service (RRS) : BrandMeister -> actief (beacon-interval 60 sec. / RRS Revert Channel : Selected). DMR-MARC -> n.v.t.

Algemene zones / frequenties

 • Een ‘Zone Simplex’ met diverse simplexfrequenties : 8 DMR + 7 FM-frequenties in het segment 433.425 – 433.575 MHz én 434.000 MHz. Een scanlist voor alle kanalen van deze zone is voorzien. Voor meer details, zie HAMDigitaal.NL.
 • Een ‘Zone Dummy FPP’ met 8 digitale en 8 analoge kanalen.
 • Een ‘Zone DV4mini’ met 2 digitale kanalen (simplex) : 430.875 MHz en 434.3875 MHz (TG 9, TS 2, CC 1, low power).
 • Een ´Zone DVMega´ met alle reguliere TG´s zoals aanwezig in de Nederlandse BrandMeister repeaterzones. Settings : Tx/Rx frequentie 433,675 MHz, CC 1, low power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (Selected).
 • Een ´Zone OpenSPOT´ met alle reguliere TG´s zoals aanwezig in de Nederlandse BrandMeister repeaterzones aangevuld met de TG’s ‘Keistad’, ‘IJsselmond’, ‘Gelderland Midden’, ‘EmComm NL’ en ‘ZODigi’. Settings : Tx/Rx frequentie 435,000 MHz, CC 1, low power, GPS Revert Channel (Selected) en RRS Revert Channel (None).

Diversen incl. bediening

 • Contactlijst : Nederlandse Radio ID’s (gebruikers id’s). Belangrijk : vanaf februari 2017 wordt op het BrandMeister-netwerk de Talker Alias functie ondersteund waardoor er naast de Radio ID óók roepletters en additionele stationsinformatie kan worden ontvangen. Hierdoor vervalt in principe de noodzaak om handmatig de contactlijst bij te werken.
 • Automatische baken(APRS)-functie : de MD785G geeft automatisch elke 5 minuten een APRS-‘burst’ mits minimaal 4200m overbrugd is (basis : 50 km/u), de PD785G elke 5 minuten mits minimaal 420m overbrugd is (basis : 5 km/u). Mocht de genoemde afstand binnen 60 minuten niet overbrugd zijn, dan wordt op dat moment automatisch een APRS-‘burst’ gegeven. Standaard is de automatische BAKEN-functie geactiveerd, echter deze is uit te schakelen via het menu.
 • Power Auto Adjust (alleen voor PD785G), Three Band Equalize, Voice with GPS (instelling : elke 60 seconden tijdens tx én bij PTT), RSSI Report, Query Location en Day/Night Mode.
 • Front Panel Programming (FPP) om middels het toetsenbord van de transceiver kanalen te programmeren. Uitleg FPP-functie : klik hier (Engelstalig).
 • Tx Time-out Time (spreektijdbegrenzing) : DMR-repeaters 180 seconden, Analoge repeaters 180 seconden, Simplex kanalen 300 seconden, Front Panel Programming (‘dummy’) kanalen 180 seconden.
 • Audio alarmsignalering (Alert Tones) : Low Battery (alleen PD785G), Private Call, Text Message, Missed Call, Channel Busy en Tx Time-out.
 • Broadcast Alert-functie (t.b.v. belangrijke SMS-berichten van bijvoorbeeld Masterbeheerder, Repeaterbeheerder, DARES, KNMI, …).
 • Missed Call Indication (geactiveerd) : laat gemiste call zien en biedt de mogelijkheid middels het drukken van de PTT de afzender te contacteren.
 • Alert Call Tone (geactiveerd) : laat toon horen in het geval dat er op de reeds geprogrammeerde ‘alert’ TG’s (voorzien in de RX-groups list van de BM-repeaterkanalen) berichten binnenkomen.
 • Voice Buffer (geactiveerd) : handelt de voice-communicatie efficiënter af.
 • Out of Range Reminder (geactiveerd) : indien je buiten het bereik van de repeater bent, wordt de boodschap ‘Out of Range’ op het display getoond.
 • Call Location (geactiveerd) : indien het tegenstation de GPS-locatie(gegevens) meestuurt, dan zullen de coördinaten worden getoond. Het weergeven functioneert dus ook voor Hytera’s die geen GPS-voorziening aan boord hebben ! Heb je een Hytera-trx mèt GPS-voorziening, dan wordt tevens de afstand tussen jou en het tegenstation weergegeven.
 • Preset Channels : PI1ZLB – NL (BrandMeister-netwerk), o.S. – Lokaal (openSPOT-netwerk), PI1UTR – NL (BrandMeister-netwerk) en PI2NOS Hilversum (Analoog-netwerk) zijn ingesteld als Preset Channel 1 resp. 2, 3 en 4. De MD785G en PD785G schakelen bij het aanzetten automatisch naar Preset Channel 1.
 • Bediening MD785G : P1(kort)/P2(kort) = vorig kanaal/volgend kanaal, P3(kort) = High/Low power, P4(kort) = Scan aan/uit, groene toets(kort)/rode toets(kort) = vorige zone/volgende zone, groene toets(lang)/rode toets(lang) = Preset Channel 1/Preset Channel 2, rode ‘top key'(kort) = Scan aan/uit, rode ‘top key'(lang) = Roaming aan/uit, Up/Down = vorig kanaal/volgend kanaal, P1(lang)/P2(lang)/P3(lang)/P4(lang) = Preset Channel 1/2/3/4.
 • Bediening MD785G i.c.m. additionele SM19A1** DTMF-microfoon : groene toets(kort)/rode toets(kort) = vorige zone/volgende zone, Up/Down = vorig kanaal/volgend kanaal, groene toets(lang)/rode toets(lang) = Preset Channel 1/Preset Channel 2, rode ‘top key'(kort) = scan aan/uit, rode ‘top key'(lang) = Roaming aan/uit, * = Ontkoppel Reflector (4000), # = Repeater Status (5000), ACC P1(kort) = High/Low power, ACC P2(kort) = Squelch level (werkt alleen i.c.m. de analoge channels), ACC P1(lang)/ACC P2(lang) = Preset Channel 3/Preset Channel 4.
 • Bediening PD785G : zie bediening MD785G i.c.m. additionele SM19A1 DTMF-microfoon. SK1(lang)/SK2(lang) = Preset Channel 3/Preset Channel 4.
 • De gebruikte functie- en sneltoetsen (klik op de foto voor een grotere weergave) :

Klik hier voor meer details omtrent de de zone-indeling van beide codepluggen.

** = doordat de layout van de toetsen van de SM19A1-microfoon voor de MD785G identiek is aan die van de PD785G, is het mogelijk geweest de bediening van beide transceivers (praktisch) gelijk te trekken.

Veel (experimenteer)plezier met de codepluggen !